با توجه به اینکه در اکثر پرسش‌های مطرح شده از دانش‌آموزان می‌توان ردی از نابسامانی‌های فکری و روحی پیدا کرد که توانایی و رفتار بچه‌ها را در درس‌خواندن، برنامه‌ریزی و ... بالا و پایین می‌کند و صرفاً با اولویت دادن به آموزش یا یادگیری "تکنیک‌های درسی و کنکوری" نمی‌توان به مشکلات پاسخ داد، بنابراین انتشارات گاج بر مبنای لزوم همین تحول، مجموعه کتاب‌های مشاوره‌ را منتشرکرد.