با توجه به اینکه در اکثر پرسش‌های مطرح شده از دانش‌آموزان می‌توان ردی از نابسامانی‌های فکری و روحی پیدا کرد که توانایی و رفتار بچه‌ها را در درس‌خواندن، برنامه‌ریزی و ... بالا و پایین می‌کند و صرفاً با اولویت دادن به آموزش یا یادگیری "تکنیک‌های درسی و کنکوری" نمی‌توان به مشکلات پاسخ داد، بنابراین انتشارات گاج بر مبنای لزوم همین تحول، مجموعه کتاب‌های مشاوره‌ را منتشرکرد.

20٪

دفتر برنامه ریزی دوم به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی دوم به روش مهندس جوکار

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی سوم به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی سوم به روش مهندس جوکار

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی پنجم به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی پنجم به روش مهندس جوکار

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی ششم  به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی ششم به روش مهندس جوکار

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی مقطع ابتدایی به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی مقطع ابتدایی به روش مهندس جوکار

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی هشتم  به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی هشتم به روش مهندس جوکار

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 39,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی نهم  به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی نهم به روش مهندس جوکار

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 39,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی دهم انسانی  به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی دهم انسانی به روش مهندس جوکار

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 47,200 تومان

50٪

Tick Talk(دفترچه ثبت نتیجه مطالعات)
Tick Talk(دفترچه ثبت نتیجه مطالعات)

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

دفتر برنامه ریزی هوشمند (هفته های من)
دفتر برنامه ریزی هوشمند (هفته های من)

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی یازدهم ریاضی به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی یازدهم ریاضی به روش مهندس جوکار

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 47,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی یازدهم تجربی به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی یازدهم تجربی به روش مهندس جوکار

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 47,200 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی مقطع متوسطه و کنکور به روش مهندس جوکار
دفتر برنامه ریزی مقطع متوسطه و کنکور به روش مهندس جوکار

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,000 تومان

20٪

دفتر برنامه ریزی به روش مهندس جوکـار
دفتر برنامه ریزی به روش مهندس جوکـار

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,000 تومان