مجموعه كتب تحصیلات تكمیلی عموماً شامل 3 قسمت درسنامه، تست و آزمون جامع می‌باشد. درسنامه‌ها شامل مطالب مورد نیاز برای شركت در كنكور به همراه تعداد زیادی مثال یا تست با پاسخ‌های آموزشی می‌باشد. سعی شده است با مطالعه‌ی این درسنامه‌ها عمده‌ی دانش مورد نیاز برای پرداختن به تست‌های كنكور فراهم گردد. در بخش تست‌ها، كلیه‌ی تست‌های كنكورهای سال‌های گذشته (سراسری ـ آزاد) و تألیفی با پاسخ‌های كاملاً تشریحی به صورت یك بانك كامل از تست در اختیار شما قرار داده شده. در بخش آزمون‌های جامع در انتهای كتاب، تعدادی آزمون جامع شامل كنكورهای اخیر و یا آزمون‌های تألیفی به منظور ارزشیابی نهایی وجود دارد.

25٪

انگلیسی عمومی (پیام نور)
انگلیسی عمومی (پیام نور)

قیمت: 7,500 تومان

قیمت با تخفیف: 5,625 تومان

25٪

دینامیک
دینامیک

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

ماشین های الکتریکی(1و2)
ماشین های الکتریکی(1و2)

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

25٪

استاتیک
استاتیک

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

مکانیک سیالات
مکانیک سیالات

قیمت: 28,500 تومان

قیمت با تخفیف: 21,375 تومان

25٪

زبان تخصصی
زبان تخصصی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

ریاضیات عمومی (2)
ریاضیات عمومی (2)

قیمت: 33,500 تومان

قیمت با تخفیف: 25,125 تومان

25٪

ریاضیات عمومی (1)
ریاضیات عمومی (1)

قیمت: 37,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,750 تومان

25٪

مقاومت مصالح
مقاومت مصالح

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

سازه های بتنی
سازه های بتنی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

مکانیک خاک
مکانیک خاک

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 33,750 تومان

25٪

هیدرولیک کانال های باز
هیدرولیک کانال های باز

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

متون نظم فارسی
متون نظم فارسی

قیمت: 11,500 تومان

قیمت با تخفیف: 8,625 تومان

25٪

ریاضیات
ریاضیات

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

رستم و سهراب
رستم و سهراب

قیمت: 4,500 تومان

قیمت با تخفیف: 3,375 تومان

25٪

جهانی شدن فرهنگ
جهانی شدن فرهنگ

قیمت: 2,500 تومان

قیمت با تخفیف: 1,875 تومان

25٪

افکار عمومی و شیوه های سنجش آن در جنگ روانی
افکار عمومی و شیوه های سنجش آن در جنگ روانی

قیمت: 3,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,250 تومان

25٪

متون نثر فارسی (ارشد ادبیات)
متون نثر فارسی (ارشد ادبیات)

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

25٪

سیستم عامل (مهندسی کامپیوتر و IT )
سیستم عامل (مهندسی کامپیوتر و IT )

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان