انتشارات گاج علاوه بر انتشار کتاب های آموزشی و کمک آموزشی، کتاب های غیردرسی و متنوعی را نیز منتشر نموده است . این مجموعه متعلق به رده سنی خاصی نمی باشد و پدر و مادرها هم می توانند مخاطبان این کتاب ها باشند.کتاب‌هایی مانند حافظ به روایت نو ، آموزش خط نستعلیق ، معمای گاج و ...