اهمیت زمان و استفاده‌ی بهینه از وقت بر کسی پوشیده نیست به همین خاطر مجموعه فلش‌کارت‌های "مرور سریع" را برای شما تالیف کرده‌ایم. هدف از فلش کارت‌ها کمک به یادگیری، یادآوری و حفظ کردن مطالب است. فلش کارت‌های "مرور سریع" با پوشش تمام نکات مهم هر درس در حجم کم به شما این امکان را می‌دهد تا در زمان‌های مفید و غیرمفید بهترین استفاده را از این مجموعه داشته باشید.

50٪

فلش کارت زیست شناسی پیش دانشگاهی 1
فلش کارت زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,000 تومان

50٪

فلش کارت زیست شناسی پیش دانشگاهی 2
فلش کارت زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,000 تومان

50٪

فلش کارت انگلیسی پیش دانشگاهی
فلش کارت انگلیسی پیش دانشگاهی

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,000 تومان

70٪

فلش کارت تاریخ شناسی پیش دانشگاهی
فلش کارت تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

قیمت: 2,000 تومان

قیمت با تخفیف: 600 تومان

50٪

فلش کارت واژگان جامع انگلیسی
فلش کارت واژگان جامع انگلیسی

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,000 تومان

50٪

فلش کارت گرامر جامع انگلیسی
فلش کارت گرامر جامع انگلیسی

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,000 تومان

70٪

فلش کارت جغرافیای کنکور
فلش کارت جغرافیای کنکور

قیمت: 2,000 تومان

قیمت با تخفیف: 600 تومان

70٪

فلش کارت زبان فارسی 2
فلش کارت زبان فارسی 2

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,200 تومان

70٪

فلش کارت عربی 2 انسانی
فلش کارت عربی 2 انسانی

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,200 تومان

70٪

فلش کارت هندسه 2
فلش کارت هندسه 2

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,200 تومان

70٪

فلش کارت عربی 3 انسانی
فلش کارت عربی 3 انسانی

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,200 تومان

70٪

فلش کارت انگلیسی 3
فلش کارت انگلیسی 3

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,200 تومان

70٪

فلش کارت زبان فارسی 3 انسانی
فلش کارت زبان فارسی 3 انسانی

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,200 تومان