این سری کتاب‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه اول مخصوص دانش‌آموزان دبستان و متوسطه اول است. شما با مطالعه گروه اول می‌توانید خود را برای شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس نمونه و برتر و همچنین مراكز استعدادهای درخشان آماده کنید. گروه دوم مخصوص دانش آموزان کنکوری است و همگام با تغییر سطح سوالات کنکور سال‌های اخیر منتشر شده. فرض ما در تولید کتاب‌های IQ براین بوده که شما مطالب ابتدایی را می‌دانید و به دنبال تکمیل دانسته‌های خود هستید. از این ‌رو از نوشتن درسنامه‌های طولانی پرهیز شده و از بانک تست بسیار غنی‌تر، متنوع‌تر و دشوارتری برخوردار است.

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان دوم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان دوم ابتدایی iQ

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان سوم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان سوم ابتدایی iQ

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان چهارم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان چهارم ابتدایی iQ

قیمت: 33,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,750 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی iQ

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,500 تومان

25٪

IQ سنجش هوش و استعداد ششم ابتدایی
IQ سنجش هوش و استعداد ششم ابتدایی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان ششم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان ششم ابتدایی iQ

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 33,750 تومان

25٪

IQ فارسی هفتم
IQ فارسی هفتم

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,750 تومان

70٪

IQ ریاضی تیزهوشان هفتم
IQ ریاضی تیزهوشان هفتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,800 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هفتم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هفتم iQ

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 41,250 تومان

25٪

IQ ریاضی هشتم
IQ ریاضی هشتم

قیمت: 32,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,000 تومان

25٪

IQ فارسی هشتم
IQ فارسی هشتم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هشتم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هشتم iQ

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 36,750 تومان

25٪

IQ فارسی نهم
IQ فارسی نهم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,250 تومان

25٪

IQ عربی نهم
IQ عربی نهم

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

IQ انگلیسی نهم
IQ انگلیسی نهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

iQ ریاضی نهم
iQ ریاضی نهم

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,600 تومان

25٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان نهم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان نهم iQ

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 44,250 تومان

25٪

IQ ریاضیات گسسته
IQ ریاضیات گسسته

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,500 تومان

25٪

IQ دیفرانسیل
IQ دیفرانسیل

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 44,250 تومان

25٪

IQ شیمی (جلد اول)
IQ شیمی (جلد اول)

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

25٪

IQ ریاضیات تجربی
IQ ریاضیات تجربی

قیمت: 57,000 تومان

قیمت با تخفیف: 42,750 تومان

25٪

IQ دین و زندگی
IQ دین و زندگی

قیمت: 54,000 تومان

قیمت با تخفیف: 40,500 تومان

25٪

IQ هندسه (تحلیلی + پایه)
IQ هندسه (تحلیلی + پایه)

قیمت: 36,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,000 تومان

25٪

پاسخ IQ فیزیک پایه
پاسخ IQ فیزیک پایه

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

پاسخنامه  IQ شیمی (جلد دوم)
پاسخنامه IQ شیمی (جلد دوم)

قیمت: 42,000 تومان

قیمت با تخفیف: 31,500 تومان

25٪

پاسخنامه IQ زیست شناسی
پاسخنامه IQ زیست شناسی

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 41,250 تومان

25٪

IQ فیزیک پایه
IQ فیزیک پایه

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

IQ زیست شناسی
IQ زیست شناسی

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 33,750 تومان

25٪

IQ زیست شناسی دهم
IQ زیست شناسی دهم

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

70٪

IQ عربی دهم (ریاضی و تجربی)
IQ عربی دهم (ریاضی و تجربی)

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,200 تومان

25٪

IQ ریاضی دهم
IQ ریاضی دهم

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

IQ انگلیسی دهم
IQ انگلیسی دهم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

IQ هندسه پایه کنکور
IQ هندسه پایه کنکور

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

IQ حسابان یازدهم
IQ حسابان یازدهم

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

IQ عربی پایه کنکور
IQ عربی پایه کنکور

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

IQ ریاضی یازدهم تجربی
IQ ریاضی یازدهم تجربی

قیمت: 26,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

25٪

IQ انگلیسی یازدهم
IQ انگلیسی یازدهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان