این سری کتاب‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود. گروه اول مخصوص دانش‌آموزان دبستان و متوسطه اول است. شما با مطالعه گروه اول می‌توانید خود را برای شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس نمونه و برتر و همچنین مراكز استعدادهای درخشان آماده کنید. گروه دوم مخصوص دانش آموزان کنکوری است و همگام با تغییر سطح سوالات کنکور سال‌های اخیر منتشر شده. فرض ما در تولید کتاب‌های IQ براین بوده که شما مطالب ابتدایی را می‌دانید و به دنبال تکمیل دانسته‌های خود هستید. از این ‌رو از نوشتن درسنامه‌های طولانی پرهیز شده و از بانک تست بسیار غنی‌تر، متنوع‌تر و دشوارتری برخوردار است.

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان دوم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان دوم ابتدایی iQ

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,000 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان سوم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان سوم ابتدایی iQ

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,000 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان چهارم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان چهارم ابتدایی iQ

قیمت: 42,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی iQ

قیمت: 64,000 تومان

قیمت با تخفیف: 32,000 تومان

50٪

IQ سنجش هوش و استعداد ششم ابتدایی
IQ سنجش هوش و استعداد ششم ابتدایی

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان ششم ابتدایی iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان ششم ابتدایی iQ

قیمت: 75,000 تومان

قیمت با تخفیف: 37,500 تومان

50٪

IQ ریاضی هفتم
IQ ریاضی هفتم

قیمت: 36,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

50٪

IQ فارسی هفتم
IQ فارسی هفتم

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هفتم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هفتم iQ

قیمت: 84,000 تومان

قیمت با تخفیف: 42,000 تومان

50٪

IQ علوم هشتم
IQ علوم هشتم

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

IQ ریاضی هشتم
IQ ریاضی هشتم

قیمت: 32,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,000 تومان

50٪

IQ فارسی هشتم
IQ فارسی هشتم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هشتم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هشتم iQ

قیمت: 79,000 تومان

قیمت با تخفیف: 39,500 تومان

50٪

IQ هوش و استعداد تحلیلی نهم
IQ هوش و استعداد تحلیلی نهم

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

IQ علوم نهم
IQ علوم نهم

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

IQ فارسی نهم
IQ فارسی نهم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

IQ عربی نهم
IQ عربی نهم

قیمت: 24,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

50٪

IQ انگلیسی نهم
IQ انگلیسی نهم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

iQ ریاضی نهم
iQ ریاضی نهم

قیمت: 47,000 تومان

قیمت با تخفیف: 23,500 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان نهم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان نهم iQ

قیمت: 99,000 تومان

قیمت با تخفیف: 49,500 تومان

50٪

IQ ریاضیات گسسته
IQ ریاضیات گسسته

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,000 تومان

50٪

IQ دیفرانسیل
IQ دیفرانسیل

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

IQ شیمی (جلد اول)
IQ شیمی (جلد اول)

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

IQ ریاضیات تجربی
IQ ریاضیات تجربی

قیمت: 57,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,500 تومان

50٪

IQ دین و زندگی
IQ دین و زندگی

قیمت: 54,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,000 تومان

50٪

IQ هندسه (تحلیلی + پایه)
IQ هندسه (تحلیلی + پایه)

قیمت: 36,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

50٪

پاسخنامه  IQ شیمی (جلد دوم)
پاسخنامه IQ شیمی (جلد دوم)

قیمت: 75,000 تومان

قیمت با تخفیف: 37,500 تومان

50٪

پاسخنامه IQ زیست شناسی
پاسخنامه IQ زیست شناسی

قیمت: 95,000 تومان

قیمت با تخفیف: 47,500 تومان

50٪

IQ فیزیک پایه
IQ فیزیک پایه

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

IQ زیست شناسی
IQ زیست شناسی

قیمت: 75,000 تومان

قیمت با تخفیف: 37,500 تومان

50٪

IQ زیست شناسی دهم
IQ زیست شناسی دهم

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

70٪

IQ عربی دهم (ریاضی و تجربی)
IQ عربی دهم (ریاضی و تجربی)

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,200 تومان

50٪

IQ ریاضی دهم
IQ ریاضی دهم

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

IQ انگلیسی دهم
IQ انگلیسی دهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

IQ حسابان یازدهم
IQ حسابان یازدهم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

IQ ریاضی یازدهم تجربی
IQ ریاضی یازدهم تجربی

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

IQ انگلیسی یازدهم
IQ انگلیسی یازدهم

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,500 تومان

50٪

IQ آمار و احتمال و ریاضیات گسسته جامع کنکور
IQ آمار و احتمال و ریاضیات گسسته جامع کنکور

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

IQ حسابان دوازدهم
IQ حسابان دوازدهم

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

IQ هندسه پایه کنکور
IQ هندسه پایه کنکور

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

IQ ریاضی تجربی دوازدهم
IQ ریاضی تجربی دوازدهم

قیمت: 43,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,500 تومان

50٪

IQ عربی دوازدهم
IQ عربی دوازدهم

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,500 تومان

50٪

IQ ریاضی تجربی جامع
IQ ریاضی تجربی جامع

قیمت: 95,000 تومان

قیمت با تخفیف: 47,500 تومان

50٪

IQ عربی پایه کنکور
IQ عربی پایه کنکور

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

IQ فارسی جامع کنکور (بانک تست)
IQ فارسی جامع کنکور (بانک تست)

قیمت: 73,000 تومان

قیمت با تخفیف: 36,500 تومان