لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

کتاب‌های جامع EQ در مقطع ابتدایی شامل کتاب‌های ریاضی، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان همه در یک کتاب است و در مقطع متوسطه اول(هفتم،هشتم و نهم) شامل کتاب های ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی و انگلیسی همه در یک کتاب است. این کتاب‌ها شامل درسنامه‌های مفید و کاربردی، پرسش‌های امتحانی و تست در ابتدای هر درس است. علاوه بر این در مجموعه کتاب‌های EQ به تمام سؤالات کتاب درسی به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. کتاب‌های EQ در سطح استاندارد آموزش و پرورش تألیف شده و دانش‌آموز با مطالعۀ آن نمره بسیار خوبی را امتحانات دریافت خواهد کرد.

50٪

پرسمان EQ جامع چهارم
پرسمان EQ جامع چهارم

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,000 تومان

50٪

پرسمان EQ جامع پنجم
پرسمان EQ جامع پنجم

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,000 تومان

50٪

پرسمان EQ جامع ششم
پرسمان EQ جامع ششم

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,000 تومان

50٪

پرسمان EQ جامع هفتم
پرسمان EQ جامع هفتم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

پرسمان EQ جامع هشتم
پرسمان EQ جامع هشتم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

پرسمان EQ جامع نهم
پرسمان EQ جامع نهم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

EQ جبر و احتمال
EQ جبر و احتمال

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ حسابان
EQ حسابان

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ فیزیک 3 ریاضی
EQ فیزیک 3 ریاضی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ هندسه 2
EQ هندسه 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ شیمی3
EQ شیمی3

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ عربی3
EQ عربی3

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ زمین شناسی
EQ زمین شناسی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ زیست شناسی 2
EQ زیست شناسی 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ فیزیک 3 تجربی
EQ فیزیک 3 تجربی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQریاضی 3 تجربی
EQریاضی 3 تجربی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ دین و زندگی3
EQ دین و زندگی3

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ ریاضی 3 انسانی
EQ ریاضی 3 انسانی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ زبان انگلیسی 3
EQ زبان انگلیسی 3

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ تاریخ ایران و جهان 2
EQ تاریخ ایران و جهان 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ جغرافیا 2
EQ جغرافیا 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ جامعه شناسی 2
EQ جامعه شناسی 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ آرایه های ادبی
EQ آرایه های ادبی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ ادبیات 3 انسانی
EQ ادبیات 3 انسانی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

EQ فلسفه و منطق
EQ فلسفه و منطق

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان