لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

کتاب‌های کلاغ سپید در سه مجموعه منتشر شده است: راهنمای گام به گام برای پاسخ‌گویی به تمام سوالات کتاب درسی منتشر شده‌است. این کتاب‌ها دارای توضیحات اضافه و نکات مفید است که دانش‌آموزان را برای کلاس درس آماده می‌کند. سری دیگر، کتاب‌های کار است. این کتاب‌ها دارای درسنامه‌های پر‌محتوا است که در آن تمام نکات آموزشی برای دانش‌آموزان ارائه می‌شود و هدف آن آماده‌سازی دانش‌آموزان برای جلسه امتحان است. در این سری کتاب‌ها سوالات پر تکرار امتحان‌های هر سال آورده شده‌است. سری سوم، چهل قدم است که دارای درسنامه کامل از مفاهیم اولیه تا تیزهوشان است. در این سری، پرسش‌های 4 گزینه‌ای با پاسخ‌های کلیدی و همچنین تمرین‌هایی برای مرور مجدد مفاهیم آموزشی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده.

50٪

ریاضی و هوش پیش دبستانی
ریاضی و هوش پیش دبستانی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

علوم پیش دبستانی
علوم پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

زبان آموزی پیش دبستانی
زبان آموزی پیش دبستانی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,000 تومان

50٪

ریاضی اول ابتدایی
ریاضی اول ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

فارسی اول ابتدایی
فارسی اول ابتدایی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,000 تومان

50٪

علوم اول ابتدایی
علوم اول ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

املا اول دبستان
املا اول دبستان

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

ریاضی دوم ابتدایی
ریاضی دوم ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

فارسی دوم ابتدایی
فارسی دوم ابتدایی

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,500 تومان

50٪

علوم دوم ابتدایی
علوم دوم ابتدایی

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,500 تومان

50٪

املا دوم دبستان
املا دوم دبستان

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

ریاضی سوم ابتدایی
ریاضی سوم ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

7کتاب سوم ابتدایی
7کتاب سوم ابتدایی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

علوم سوم ابتدایی
علوم سوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

فارسی سوم ابتدایی
فارسی سوم ابتدایی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

7کتاب چهارم ابتدایی
7کتاب چهارم ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

ریاضی چهارم ابتدایی
ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

7کتاب پنجم ابتدایی
7کتاب پنجم ابتدایی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,000 تومان

50٪

ریاضی پنجم ابتدایی
ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

50٪

ریاضی  ششم ابتدایی
ریاضی ششم ابتدایی

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

7کتاب ششم ابتدایی
7کتاب ششم ابتدایی

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

عربی هفتم
عربی هفتم

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

50٪

ریاضی هفتم
ریاضی هفتم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

8 کتاب هفتم
8 کتاب هفتم

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

50٪

علوم هفتم
علوم هفتم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

8 کتاب هشتم
8 کتاب هشتم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

ریاضی هشتم
ریاضی هشتم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

عربی هشتم
عربی هشتم

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

50٪

علوم هشتم
علوم هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

ریاضی نهم
ریاضی نهم

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

8 کتاب نهم
8 کتاب نهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

11کتاب دوم دبیرستان
11کتاب دوم دبیرستان

قیمت: 32,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,000 تومان

50٪

11کتاب سوم دبیرستان رشته ریاضی
11کتاب سوم دبیرستان رشته ریاضی

قیمت: 34,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,000 تومان

50٪

12کتاب دهم (رشته ریاضی و تجربی)
12کتاب دهم (رشته ریاضی و تجربی)

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,000 تومان