فعالیت زنبور در حوزه‌ی کودک و نوجوان و سیاستگذاری آن در راستای کشف، پرورش و تقویت خلاقیت‌ها و استعدادهای کودکان است. زنبور در زمینه‌های نگارش داستان و شعر و ترجمه‌ی بهترین مجموعه‌های داستانی ادبیات معاصر و نیز بازآفرینی، بازنویسی و ترجمه‌ی شاهکارهای ادبی کلاسیک ایران و جهان مبدع و آغازگر راه نوینی در ادبیات کودک ایران بوده و محیطی خلاق و پویا برای کودکان فراهم می‌کند. رویکرد مجموعه کتاب‌های زنبور، ساختن کندویی شیرین از شهد بهترین گل‌ها برای کودکان ایران‌زمین است. در کندوی زنبور، هر عسلی بوی گل خاصی می‌دهد.

55٪

کنت مونت کریستو
کنت مونت کریستو

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

آرزوهای بزرگ
آرزوهای بزرگ

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,400 تومان

55٪

سرود کریسمس
سرود کریسمس

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,800 تومان

55٪

دکتر جکیل و آقای هاید
دکتر جکیل و آقای هاید

قیمت: 4,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,800 تومان

55٪

رابینسون کروزوئه
رابینسون کروزوئه

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

تام سایر
تام سایر

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

جزیره گنج
جزیره گنج

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,150 تومان

55٪

الیور توییست
الیور توییست

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,250 تومان

55٪

مجموعه ی 14 جلدی رولددال
مجموعه ی 14 جلدی رولددال

قیمت: 160,000 تومان

قیمت با تخفیف: 72,000 تومان

55٪

چارلی و آسانسور بزرگ شیشه ای
چارلی و آسانسور بزرگ شیشه ای

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,850 تومان

55٪

جیمز و هلوی غول پیکر
جیمز و هلوی غول پیکر

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,850 تومان

55٪

تمساح غول پیکر
تمساح غول پیکر

قیمت: 5,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,250 تومان

55٪

چارلی و کارخانه شکلات سازی
چارلی و کارخانه شکلات سازی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

55٪

ماتیلدا
ماتیلدا

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

زرافه و پلیکان و من
زرافه و پلیکان و من

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,150 تومان

55٪

معجون جادویی جورج
معجون جادویی جورج

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

انگشت جادویی
انگشت جادویی

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

جادوگرها
جادوگرها

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,200 تومان

55٪

دنی قهرمان جهان
دنی قهرمان جهان

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

غول بزرگ مهربون
غول بزرگ مهربون

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,650 تومان

55٪

تشپ کال
تشپ کال

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

خانم و آقای توییت
خانم و آقای توییت

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

آقا روباه شگفت انگیز
آقا روباه شگفت انگیز

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

ویلف  جنگجوی جسور
ویلف جنگجوی جسور

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,300 تومان

ویلف یکه تاز جنگل
ویلف یکه تاز جنگل

قیمت: 0 تومان

ویلف با دزدان دریایی
ویلف با دزدان دریایی

قیمت: 0 تومان

55٪

مجموعه ی 8 جلدی دانشنامه هیولاهای استرمانت
مجموعه ی 8 جلدی دانشنامه هیولاهای استرمانت

قیمت: 64,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,800 تومان

55٪

دو خرابکار خفن تر می شوند
دو خرابکار خفن تر می شوند

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

55٪

دو خرابکار خفن
دو خرابکار خفن

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

ردپای اسرار آمیز کارنگیناسور
ردپای اسرار آمیز کارنگیناسور

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

انتقام مومیایی حباب دار یاغی
انتقام مومیایی حباب دار یاغی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

آژیر خطر کرم های خاکی
آژیر خطر کرم های خاکی

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

آشوب عروسک های بادکنکی در شهر
آشوب عروسک های بادکنکی در شهر

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

ترفند گیاهان گوشت خوار مکار
ترفند گیاهان گوشت خوار مکار

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

تاخت و تاز برق خوار های گزنده
تاخت و تاز برق خوار های گزنده

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

کولاک برفامبی های مرموز
کولاک برفامبی های مرموز

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

شورش سایه های شرور
شورش سایه های شرور

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

55٪

مجموعه ی 40 جلدی قصه های قرآنی
مجموعه ی 40 جلدی قصه های قرآنی

قیمت: 240,000 تومان

قیمت با تخفیف: 108,000 تومان

55٪

نبرد بدر
نبرد بدر

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

پیروزی بزرگ
پیروزی بزرگ

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

یوسف کنعان
یوسف کنعان

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

هدیه ی   خداوند
هدیه ی خداوند

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

نبرد تبوک و حنین
نبرد تبوک و حنین

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

موسی (ع) و فرعونیان
موسی (ع) و فرعونیان

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

موسی و استاد بزرگ
موسی و استاد بزرگ

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

ملکه و پادشاه حریص
ملکه و پادشاه حریص

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

مرد سرخ صورت
مرد سرخ صورت

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

ماجرای نبرد خیبر
ماجرای نبرد خیبر

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

ماجرای مسجد ضرار
ماجرای مسجد ضرار

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

گنج قارون
گنج قارون

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

گلستان در آتش
گلستان در آتش

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

گردباد خشمگین
گردباد خشمگین

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

گاو بنی اسراییل
گاو بنی اسراییل

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

کمینگاه احد
کمینگاه احد

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

قوم سبا
قوم سبا

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

قهرمان کوچک
قهرمان کوچک

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

قاتلین و عنکبوت
قاتلین و عنکبوت

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

طوفان بزرگ
طوفان بزرگ

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

شیطان و عبد صابر
شیطان و عبد صابر

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

شیطان در بهشت
شیطان در بهشت

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

شعیب و مردم مدین
شعیب و مردم مدین

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

سلیمان و ملکه  سبا
سلیمان و ملکه سبا

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

دقیانوس و مؤمنان
دقیانوس و مؤمنان

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

حبیب نجار و پیامبر
حبیب نجار و پیامبر

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

جنگ احزاب
جنگ احزاب

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

پادشاه و مهاجران
پادشاه و مهاجران

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

پادشاه عادل
پادشاه عادل

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

برصیصای عابد
برصیصای عابد

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

برج بلند فرعون
برج بلند فرعون

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

باغی چون بهشت
باغی چون بهشت

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

الیاس و بت بزرگ
الیاس و بت بزرگ

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

اشموئیل و طالوت
اشموئیل و طالوت

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

آدم ها و کلاغ ها
آدم ها و کلاغ ها

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

ابرهه و جنگ جویان کوچک
ابرهه و جنگ جویان کوچک

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

ابراهیم و پرندگان مرده
ابراهیم و پرندگان مرده

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

ابراهیم و اسماعیل
ابراهیم و اسماعیل

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

مسیح، پسرمریم
مسیح، پسرمریم

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

55٪

در کام نهنگ
در کام نهنگ

قیمت: 6,000 تومان

قیمت با تخفیف: 2,700 تومان

می دونم ساعت چنده
می دونم ساعت چنده

قیمت: 20,000 تومان

می تونم حساب کنم
می تونم حساب کنم

قیمت: 20,000 تومان

می تونم نقاشی بکشم
می تونم نقاشی بکشم

قیمت: 20,000 تومان

می تونم تا 10 بنویسم
می تونم تا 10 بنویسم

قیمت: 20,000 تومان

می تونم تا 10 بشمارم
می تونم تا 10 بشمارم

قیمت: 20,000 تومان

حروف انگلیسی را یاد می گیرم
حروف انگلیسی را یاد می گیرم

قیمت: 20,000 تومان

کلمه های انگلیسی را یاد می گیرم
کلمه های انگلیسی را یاد می گیرم

قیمت: 20,000 تومان

ضرب کردن اعداد را یاد می گیرم
ضرب کردن اعداد را یاد می گیرم

قیمت: 20,000 تومان

نقاشی می کشم، می نویسم، معماها را حل می کنم
نقاشی می کشم، می نویسم، معماها را حل می کنم

قیمت: 20,000 تومان

با خط کشیدن از نقاشی کردن لذت می برم
با خط کشیدن از نقاشی کردن لذت می برم

قیمت: 20,000 تومان

55٪

پاندا کوچولو
پاندا کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

فیل کوچولو
فیل کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

اردک کوچولو
اردک کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

پنگوئن کوچولو
پنگوئن کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

ببر کوچولو
ببر کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

بره کوچولو
بره کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

گربه کوچولو
گربه کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

خرس قطبی کوچولو
خرس قطبی کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان

55٪

خرگوش کوچولو
خرگوش کوچولو

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,550 تومان