انتشارت گاج همگام با تغییرات کتب درسی جدید، دست به انتشار مجموعه کتاب‌های جدیدی به نام آموزش ساده (آس) زده است. این مجموعه تحولی بزرگ، نوآورانه و خلاقانه و برخواسته از یک نگاه متفاوت در مسیر 15 سال تجربه آموزشی انتشارات گاج است که به زودی در مقاطع مختلف تحصیلی منتشر خواهد شد. ویژگی این کتاب‌ها چیست؟ در این کتاب‌ها شما در حل معماها و تفکر روی پروژه‌ها، مفاهیم را پیشاپیش کشف خواهید کرد. در مثال‌های آموزشی با جنبه‌های مختلف مطلب آشنا خواهید شد. تنوع نمونه سوالات امتحانات تشریحی و چهارگزینه‌ای را خواهید شناخت. با کاربردهای درس در زندگی و در علم روز آشنا خواهید شد. شما می‌توانید در کلیپ‌های ویدئویی از طریق آموزش‌هایی که اساتید در سایت دکتر آی کیو (DRIQ) در اختیار شما قرار می‌دهند به نکات کلیدی دسترسی پیدا کنید با آس از درس خواندن لذت ببرید

50٪

املای اول دبستان  آس ( ویژه دانش آموزان )
املای اول دبستان آس ( ویژه دانش آموزان )

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

املای اول دبستان  آس ( راهنمای اولیا و مربیان )
املای اول دبستان آس ( راهنمای اولیا و مربیان )

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

فارسی اول دبستان  آس
فارسی اول دبستان آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

املای اول دبستان  آس
املای اول دبستان آس

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

50٪

فارسی دوم دبستان آس
فارسی دوم دبستان آس

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

املا دوم  دبستان سری آس
املا دوم دبستان سری آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

علوم ششم دبستان آس
علوم ششم دبستان آس

قیمت: 60,000 تومان

قیمت با تخفیف: 30,000 تومان

50٪

ریاضی ششم دبستان آس
ریاضی ششم دبستان آس

قیمت: 65,000 تومان

قیمت با تخفیف: 32,500 تومان

50٪

فارسی ششم دبستان آس
فارسی ششم دبستان آس

قیمت: 40,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

50٪

ریاضی نهم آس
ریاضی نهم آس

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

منظومه زیست شناسی آس
منظومه زیست شناسی آس

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 19,500 تومان

50٪

استند آپ کمدی قرابت معنایی کنکور
استند آپ کمدی قرابت معنایی کنکور

قیمت: 36,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,000 تومان

50٪

استند آپ کمدی واژه و املای کنکور
استند آپ کمدی واژه و املای کنکور

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

تاریخ ادبیات موضوعی آس (جلد نفیس)
تاریخ ادبیات موضوعی آس (جلد نفیس)

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

استند آپ کمدی تاریخ ادبیات کنکور
استند آپ کمدی تاریخ ادبیات کنکور

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

هندسه دهم آس
هندسه دهم آس

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,000 تومان

50٪

ریاضی دهم آس
ریاضی دهم آس

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

دین و زندگی دهم آس
دین و زندگی دهم آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

آمار و احتمال یازدهم آس
آمار و احتمال یازدهم آس

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

هندسه یازدهم آس
هندسه یازدهم آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

حسابان یازدهم آس
حسابان یازدهم آس

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

دین و زندگی یازدهم آس
دین و زندگی یازدهم آس

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

شیمی یازدهم آس
شیمی یازدهم آس

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

عربی یازدهم آس
عربی یازدهم آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

ریاضی یازدهم تجربی آس
ریاضی یازدهم تجربی آس

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

جغرافیا یازدهم آس
جغرافیا یازدهم آس

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

تاریخ یازدهم آس
تاریخ یازدهم آس

قیمت: 40,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

50٪

فارسی یازدهم آس
فارسی یازدهم آس

قیمت: 60,000 تومان

قیمت با تخفیف: 30,000 تومان

50٪

ریاضی و آمار یازدهم آس
ریاضی و آمار یازدهم آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

آس عربی دوازدهم
آس عربی دوازدهم

قیمت: 40,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

50٪

آس عربی دوازدهم انسانی
آس عربی دوازدهم انسانی

قیمت: 50,000 تومان

قیمت با تخفیف: 25,000 تومان

50٪

انگلیسی دوازدهم آس
انگلیسی دوازدهم آس

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

ریاضی و آمار دوازدهم آس
ریاضی و آمار دوازدهم آس

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان