مجموعه کتاب‌های قند و عسل گاج یکی از بهترین نمونه های شبیه سازی آزمون‌های ورودی مدارس نمونه دولتی‌، تیزهوشان و کنکور است. این مجموعه در مقاطع دبستان،‌ متوسطه اول، متوسطه دوم و کنکور در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی گردآوری شده است. برای مقاطع دبستان و متوسطه اول، کتاب‌ها شامل‌ پرسش‌های چهارگزینه‌ای مفهومی و خلاق از همه‌ی دروس می‌باشد. سوال‌های هر درس به صورت طبقه‌بندی‌شده و فصل به فصل مطرح شده‌اند، در پایان هر درس، با آزمون‌های جامع، همه‌ی مطالب کتاب درسی مرور می‌شوند؛ در انتهای کتاب هم آزمون‌های شبیه‌سازی ورودی مدارس نمونه‌دولتی و تیزهوشان ارائه شده است. در مقاطع متوسطه دوم و کنکور، تلاش مولفان بر این بوده که روال آزمون های سراسری را در نگارش کتاب‌ها پیاده کنند. در این کتاب‌ها با 6 دوره آزمون جامع گاج روبرو می‌شویم. در طراحی سوالات آزمون‌، ریزترین مباحث درسی هم از دید مولفان دور نمانده تا داوطلب پیش از رسیدن به موعد کنکور تمامی تجربه های لازم را کسب کرده و خود را در آزمونی کاملا شبیه با آن بسنجد. این کتاب‌ها را از آن جهت که در تعداد، ترتیب چینش و مدت زمان پاسخگویی شبیه‌ترین نمونه به کنکور و آزمون‌های ورودی مدارس بوده و البته مجموعه‌ی جامعی از سوالات آزمون‌های گاج است، کتاب آزمون بزرگ نامیده‌اند.

50٪

قند و عسل دوم ابتدایی
قند و عسل دوم ابتدایی

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

قند و عسل سوم ابتدایی
قند و عسل سوم ابتدایی

قیمت: 40,000 تومان

قیمت با تخفیف: 20,000 تومان

50٪

قند و عسل چهارم (دو جلدی)
قند و عسل چهارم (دو جلدی)

قیمت: 42,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ چهارم دبستان
آزمون بزرگ چهارم دبستان

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

قند و عسل پنجم(دو جلدی)
قند و عسل پنجم(دو جلدی)

قیمت: 85,000 تومان

قیمت با تخفیف: 42,500 تومان

50٪

آزمون بزرگ پنجم دبستان
آزمون بزرگ پنجم دبستان

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

قند و عسل ششم (دو جلدی)
قند و عسل ششم (دو جلدی)

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

قند و عسل هفتم (دو جلدی)
قند و عسل هفتم (دو جلدی)

قیمت: 64,000 تومان

قیمت با تخفیف: 32,000 تومان

50٪

قند و عسل هشتم (دو جلدی)
قند و عسل هشتم (دو جلدی)

قیمت: 64,000 تومان

قیمت با تخفیف: 32,000 تومان

50٪

قند و عسل نهم (دو جلدی)
قند و عسل نهم (دو جلدی)

قیمت: 79,000 تومان

قیمت با تخفیف: 39,500 تومان

70٪

آزمون بزرگ کنکور ریاضی
آزمون بزرگ کنکور ریاضی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ کنکور تجربی
آزمون بزرگ کنکور تجربی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ کنکور انسانی
آزمون بزرگ کنکور انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ سوم ریاضی
آزمون بزرگ سوم ریاضی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ سوم تجربی
آزمون بزرگ سوم تجربی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ سوم انسانی
آزمون بزرگ سوم انسانی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,000 تومان

70٪

آزمون بزرگ دهم ریاضی
آزمون بزرگ دهم ریاضی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,400 تومان

70٪

آزمون بزرگ دهم تجربی
آزمون بزرگ دهم تجربی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,400 تومان

70٪

آزمون بزرگ دهم انسانی
آزمون بزرگ دهم انسانی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,400 تومان