سلام گاجی‌های عزیز
حرفه ای ترین اساتید کنکور تهران در انتشارات گاج گرد هم آمده اند و با روش های خلاقانه سوالات کنکور سراسری داخل و خارج چند سال اخیر را مورد رمزگشایی قرارداده و پرده از اسرار و ناگفته های موجود درسوالات برداشتنه اند. این بسته های آموزشی که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است به توصیه و تاکید تعداد بسیار زیادی از مشاوران تراز اول کشور برای دوران جمع بندی پیش از کنکور شما داوطلبان عزیز تهیه شده است و ما یقین داریم که بررسی دقیق این دی وی دی ها در دوران جمع بندی تاثیر شگفت انگیزی در ارتقاء رتبه و درصدهای شما عزیزان در کنکور سراسری خواهد داشت. این عناوین براى دانش آموزان سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهى در تمامى رشته ها قابل استفاده مى باشد ، به عبارت دیگر ویژه کنکور سراسرى ١٣٩٦ و کنکور سراسرى ١٣٩٧ مى باشد و به زودى تولید این محصول در همه مقاطع از ابتدایى تا کنکور در دسترس شما عزیزان خواهد بود.
‎به یادتان هستیم، به یادمان باشید

70٪

جعبه سیاه ریاضیات گسسته و آمار
جعبه سیاه ریاضیات گسسته و آمار

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه شیمی رشته ریاضی
جعبه سیاه شیمی رشته ریاضی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه دیفرانسیل و ریاضیات پایه
جعبه سیاه دیفرانسیل و ریاضیات پایه

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه ریاضیات رشته تجربی
جعبه سیاه ریاضیات رشته تجربی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه  فیزیک رشته تجربی
جعبه سیاه فیزیک رشته تجربی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه عربی تخصصی انسانی
جعبه سیاه عربی تخصصی انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه دین و زندگی (مشترک هر سه رشته)
جعبه سیاه دین و زندگی (مشترک هر سه رشته)

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

70٪

جعبه سیاه زبان انگلیسی ( مشترک هر سه رشته )
جعبه سیاه زبان انگلیسی ( مشترک هر سه رشته )

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

70٪

جعبه سیاه اقتصاد
جعبه سیاه اقتصاد

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه هندسه تحلیلی و پایه
جعبه سیاه هندسه تحلیلی و پایه

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه فیزیک رشته ریاضی
جعبه سیاه فیزیک رشته ریاضی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه زیست شناسی
جعبه سیاه زیست شناسی

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

70٪

جعبه سیاه شیمی تجربی
جعبه سیاه شیمی تجربی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه ریاضیات رشته انسانی
جعبه سیاه ریاضیات رشته انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه روانشناسی
جعبه سیاه روانشناسی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه فلسفه و منطق
جعبه سیاه فلسفه و منطق

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه علوم اجتماعی
جعبه سیاه علوم اجتماعی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه  تاریخ
جعبه سیاه تاریخ

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه عربی (مشترک هر سه رشته)
جعبه سیاه عربی (مشترک هر سه رشته)

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

70٪

جعبه سیاه ادبیات (مشترک هر سه رشته)
جعبه سیاه ادبیات (مشترک هر سه رشته)

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

70٪

جعبه سیاه جغرافیا
جعبه سیاه جغرافیا

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

70٪

جعبه سیاه ادبیات تخصصی انسانی
جعبه سیاه ادبیات تخصصی انسانی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان