متداول است كه داوطلبان مدتی پیش از كنكور، با سؤالات كنكورهای سال‌های گذشته از خودشان آزمون می‌گیرند تا هم جمع‌بندی كاملی از مطالب كل كتاب‌های درسی داشته باشند و هم توانایی مدیریت زمان در جلسه‌ی كنكور و مقابله با استرس را كسب كنند. كتاب‌های دور دنیا در 4 ساعت در هر رشته دارای دو جلد است. جلد اول، شامل سؤالات با پاسخ كلیدی و جلد دوم شامل پاسخ‌های تشریحی است. در جلد دوم این کتاب کوشیده‌ایم به همه‌ی سؤالات، به درستی و با دقت علمی بالا پاسخ دهیم و هیچ‌گونه ابهامی برجا نمی‌ماند. علت انتخاب یا ترجیح گزینه‌ی صحیح و دلایل رد دیگر گزینه‌ها بررسی شود و دام‌های تستی و مشابهت‌های زیبنده معرفی و گوشزد شود.

50٪

دور دنیا در چهار ساعت ریاضی
دور دنیا در چهار ساعت ریاضی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,000 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ ریاضی
دور دنیا در چهار ساعت پاسخ ریاضی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت تجربی
دور دنیا در چهار ساعت تجربی

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ تجربی
دور دنیا در چهار ساعت پاسخ تجربی

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی
دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,000 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی
دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی

قیمت: 30,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت انسانی
دور دنیا در چهار ساعت انسانی

قیمت: 27,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ انسانی
دور دنیا در چهار ساعت پاسخ انسانی

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,000 تومان

50٪

دور دنیا در 4 ساعت پاسخ ریاضی
دور دنیا در 4 ساعت پاسخ ریاضی

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

دور دنیا در 4 ساعت ریاضی
دور دنیا در 4 ساعت ریاضی

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

دور دنیا در 4 ساعت پاسخ تجربی
دور دنیا در 4 ساعت پاسخ تجربی

قیمت: 85,000 تومان

قیمت با تخفیف: 42,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهارساعت تجربی
دور دنیا در چهارساعت تجربی

قیمت: 69,000 تومان

قیمت با تخفیف: 34,500 تومان

50٪

دور دنیا در 4 ساعت پاسخ انسانی
دور دنیا در 4 ساعت پاسخ انسانی

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهارساعت انسانی
دور دنیا در چهارساعت انسانی

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی
دور دنیا در چهار ساعت سوال عمومی

قیمت: 59,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,500 تومان

50٪

دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی
دور دنیا در چهار ساعت پاسخ عمومی

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 27,500 تومان