این مجموعه کتاب‌ها شامل درسنامه‌های کم‌حجم, مفهومی و کاربردی است که در آن‌ها تمامی تست‌های کنکورهای سراسری وجود دارد. در این مجموعه سعی کرده‌ایم با بررسی و تحلیل تمامی تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی هیچ نقطه‌ی ابهامی برای دانش‌آموزان باقی نماند. شما دانش‌آموزان می‌توانید با بررسی و تحلیل آزمو‌ن‌های جامع شبیه سازی شده در انتهای کتاب که منطبق بر کنکورهای سراسری چند سال اخیر است به طور دقیق خود را محک بزنید. ما به شما داوطلبان توصیه می‌کنیم از کتاب‌های خط ویژه برای جمع‌بندی و مرور تمامی مباحث کتاب درسی که در آزمونهای آزمایشی مختلف در طول سال شرکت می‌کنید استفاده نمایید. خلاصه کتاب‌های طلایی گاج برای همه دانش‌آموزان با هر سطحی در هر مقطعی از سال قابل استفاده می‌باشد.

25٪

خط  ویژه فیزیک پیش (رشته  ریاضی)
خط ویژه فیزیک پیش (رشته ریاضی)

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 17,250 تومان

25٪

خط ویژه دیفرانسیل
خط ویژه دیفرانسیل

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

خط ویژه گسسته و جبر و احتمال
خط ویژه گسسته و جبر و احتمال

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

خط ویژه هندسه تحلیلی
خط ویژه هندسه تحلیلی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

خط  ویژه فیزیک پیش (رشته  ی تجربی)
خط ویژه فیزیک پیش (رشته ی تجربی)

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

25٪

خط ویژه عربی (تک جلدی)
خط ویژه عربی (تک جلدی)

قیمت: 28,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,000 تومان

25٪

خط ویژه شیمی (مفاهیم)
خط ویژه شیمی (مفاهیم)

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

خط ویژه شیمی (مسائل)
خط ویژه شیمی (مسائل)

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 21,750 تومان

25٪

خط ویژه ادبیات اختصاصی انسانی
خط ویژه ادبیات اختصاصی انسانی

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 33,750 تومان

25٪

خط ویژه دین و زندگی کنکور
خط ویژه دین و زندگی کنکور

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

خط ویژه ادبیات فارسی
خط ویژه ادبیات فارسی

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

خط ویژه زبان انگلیسی
خط ویژه زبان انگلیسی

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

خط ویژه هندسه 1
خط ویژه هندسه 1

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

خط ویژه اقتصاد کنکور
خط ویژه اقتصاد کنکور

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

خط  ویژه فیزیک پایه (رشته ی ریاضی)
خط ویژه فیزیک پایه (رشته ی ریاضی)

قیمت: 38,000 تومان

قیمت با تخفیف: 28,500 تومان

25٪

خط ویژه ریاضی پایه
خط ویژه ریاضی پایه

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

خط ویژه هندسه 2
خط ویژه هندسه 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

25٪

خط ویژه زیست پیش دانشگاهی
خط ویژه زیست پیش دانشگاهی

قیمت: 48,000 تومان

قیمت با تخفیف: 36,000 تومان

25٪

خط ویژه زیست شناسی پایه
خط ویژه زیست شناسی پایه

قیمت: 50,000 تومان

قیمت با تخفیف: 37,500 تومان

25٪

خط  ویژه فیزیک پایه (رشته  ی تجربی)
خط ویژه فیزیک پایه (رشته ی تجربی)

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 36,750 تومان

25٪

خط ویژه ریاضیات جامع تجربی
خط ویژه ریاضیات جامع تجربی

قیمت: 55,000 تومان

قیمت با تخفیف: 41,250 تومان

25٪

خط ویژه آمار و مدل سازی
خط ویژه آمار و مدل سازی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

خط ویژه ریاضیات انسانی کنکور
خط ویژه ریاضیات انسانی کنکور

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,000 تومان

25٪

خط ویژه فلسفه و منطق کنکور
خط ویژه فلسفه و منطق کنکور

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

خط ویژه روان شناسی
خط ویژه روان شناسی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

خط ویژه جغرافی کنکور
خط ویژه جغرافی کنکور

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

خط ویژه تاریخ کنکور
خط ویژه تاریخ کنکور

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

خط ویژه عربی انسانی
خط ویژه عربی انسانی

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 16,500 تومان

25٪

خط ویژه ریاضی دهم
خط ویژه ریاضی دهم

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان

25٪

خط ویژه حسابان جامع کنکور
خط ویژه حسابان جامع کنکور

قیمت: 39,000 تومان

قیمت با تخفیف: 29,250 تومان

25٪

خط ویژه آمار و احتمال یازدهم
خط ویژه آمار و احتمال یازدهم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

25٪

خط ویژه عربی جامع کنکور
خط ویژه عربی جامع کنکور

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

خط ویژه فلسفه و منطق جامع کنکور
خط ویژه فلسفه و منطق جامع کنکور

قیمت: 35,000 تومان

قیمت با تخفیف: 26,250 تومان

25٪

خط ویژه جغرافی جامع کنکور
خط ویژه جغرافی جامع کنکور

قیمت: 25,000 تومان

قیمت با تخفیف: 18,750 تومان