مجموعه کتاب‌های پرسمان با ارائه آموزش‌، تمرین و نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی، برای مطالعه حین سال تحصیلی و آمادگی برای شب امتحان می‌باشد. در درسنامه‌ی پرسمان از زیاده‌روی پرهیز شده و سعی شده حجم کتاب‌ها به قدری باشد که دانش‌آموزان بتوانند تمام درسنامه‌ها و سؤالات را مطالعه کنند. این کتاب‌ها برمبنای استاندارد امتحانات نهایی است و مطلبی خارج از کتاب درسی در آن نیست. در اکثر کتاب‌های پرسمان تعدادی آزمون میان‌نوبت و پایان‌نوبت با ریز بارم‌بندی وجود دارد. افزایش تأثیر معدل در پذیرش کنکور سراسری ضرورت این کتاب‌ها را دوچندان کرده است.

25٪

پرسمان عربی هفتم
پرسمان عربی هفتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

پرسمان فارسی هفتم
پرسمان فارسی هفتم

قیمت: 11,500 تومان

قیمت با تخفیف: 8,625 تومان

25٪

پرسمان علوم هفتم
پرسمان علوم هفتم

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

پرسمان ریاضی هفتم
پرسمان ریاضی هفتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

پرسمان پیام های آسمانی هشتم
پرسمان پیام های آسمانی هشتم

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

25٪

پرسمان انگلیسی هشتم
پرسمان انگلیسی هشتم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

25٪

پرسمان علوم هشتم
پرسمان علوم هشتم

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

پرسمان فارسی هشتم
پرسمان فارسی هشتم

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

پرسمان عربی هشتم
پرسمان عربی هشتم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

پرسمان ریاضی هشتم
پرسمان ریاضی هشتم

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

25٪

پرسمان مطالعات اجتماعی نهم
پرسمان مطالعات اجتماعی نهم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان پیام های آسمانی نهم
پرسمان پیام های آسمانی نهم

قیمت: 8,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

25٪

پرسمان انگلیسی نهم
پرسمان انگلیسی نهم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

پرسمان علوم نهم
پرسمان علوم نهم

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,750 تومان

25٪

پرسمان ریاضی نهم
پرسمان ریاضی نهم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

پرسمان فارسی نهم
پرسمان فارسی نهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

55٪

پرسمان عربی نهم
پرسمان عربی نهم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,200 تومان

25٪

پرسمان دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی
پرسمان دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی

قیمت: 21,000 تومان

قیمت با تخفیف: 15,750 تومان

25٪

پرسمان ریاضیات گسسته
پرسمان ریاضیات گسسته

قیمت: 11,500 تومان

قیمت با تخفیف: 8,625 تومان

25٪

پرسمان هندسه تحلیلی و جبرخطی
پرسمان هندسه تحلیلی و جبرخطی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان شیمی پیش دانشگاهی
پرسمان شیمی پیش دانشگاهی

قیمت: 16,500 تومان

قیمت با تخفیف: 12,375 تومان

25٪

پرسمان فیزیک پیش دانشگاهی
پرسمان فیزیک پیش دانشگاهی

قیمت: 19,500 تومان

قیمت با تخفیف: 14,625 تومان

25٪

پرسمان ریاضی عمومی پیش دانشگاهی
پرسمان ریاضی عمومی پیش دانشگاهی

قیمت: 13,500 تومان

قیمت با تخفیف: 10,125 تومان

25٪

پرسمان زیست شناسی پیش دانشگاهی
پرسمان زیست شناسی پیش دانشگاهی

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

پرسمان علوم زمین پیش دانشگاهی
پرسمان علوم زمین پیش دانشگاهی

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
پرسمان ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

25٪

پرسمان ریاضی پایه پیش دانشگاهی
پرسمان ریاضی پایه پیش دانشگاهی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

پرسمان انگلیسی پیش دانشگاهی
پرسمان انگلیسی پیش دانشگاهی

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

پرسمان دین و زندگی پیش دانشگاهی
پرسمان دین و زندگی پیش دانشگاهی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

پرسمان فیزیک (2) پیشرفته
پرسمان فیزیک (2) پیشرفته

قیمت: 17,500 تومان

قیمت با تخفیف: 13,125 تومان

25٪

پرسمان عربی 2
پرسمان عربی 2

قیمت: 14,500 تومان

قیمت با تخفیف: 10,875 تومان

25٪

پرسمان ریاضیات 2
پرسمان ریاضیات 2

قیمت: 18,500 تومان

قیمت با تخفیف: 13,875 تومان

25٪

پرسمان فیزیک 2
پرسمان فیزیک 2

قیمت: 17,500 تومان

قیمت با تخفیف: 13,125 تومان

25٪

پرسمان شیمی 2
پرسمان شیمی 2

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,250 تومان

25٪

پرسمان هندسه 1
پرسمان هندسه 1

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

25٪

پرسمان زیست و آزمایشگاه 1
پرسمان زیست و آزمایشگاه 1

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان ادبیات فارسی 2
پرسمان ادبیات فارسی 2

قیمت: 16,500 تومان

قیمت با تخفیف: 12,375 تومان

25٪

پرسمان زبان فارسی 2
پرسمان زبان فارسی 2

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان دین و زندگی 2
پرسمان دین و زندگی 2

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

25٪

پرسمان انگلیسی 2
پرسمان انگلیسی 2

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان جغرافیا سال دوم
پرسمان جغرافیا سال دوم

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

25٪

پرسمان تاریخ ایران و جهان 1
پرسمان تاریخ ایران و جهان 1

قیمت: 8,500 تومان

قیمت با تخفیف: 6,375 تومان

25٪

پرسمان تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
پرسمان تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

پرسمان اقتصاد
پرسمان اقتصاد

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

25٪

پرسمان جبرو احتمال
پرسمان جبرو احتمال

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

70٪

پرسمان حسابان
پرسمان حسابان

قیمت: 22,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,600 تومان

70٪

پرسمان هندسه 2
پرسمان هندسه 2

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,200 تومان

70٪

پرسمان فیزیک 3 ریاضی
پرسمان فیزیک 3 ریاضی

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,900 تومان

25٪

پرسمان آمار و مدلسازی
پرسمان آمار و مدلسازی

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,750 تومان

25٪

پرسمان ادبیات فارسی 3
پرسمان ادبیات فارسی 3

قیمت: 17,500 تومان

قیمت با تخفیف: 13,125 تومان

25٪

پرسمان زبان فارسی 3
پرسمان زبان فارسی 3

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان عربی 3
پرسمان عربی 3

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,750 تومان

پرسمان تاریخ معاصر ایران
پرسمان تاریخ معاصر ایران

قیمت: 9,000 تومان

70٪

پرسمان ریاضیات 3 تجربی
پرسمان ریاضیات 3 تجربی

قیمت: 16,500 تومان

قیمت با تخفیف: 4,950 تومان

25٪

پرسمان فیزیک 3 تجربی
پرسمان فیزیک 3 تجربی

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,250 تومان

25٪

پرسمان شیمی 3
پرسمان شیمی 3

قیمت: 18,500 تومان

قیمت با تخفیف: 13,875 تومان

70٪

پرسمان زیست و آزمایشگاه 2
پرسمان زیست و آزمایشگاه 2

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,800 تومان

25٪

پرسمان زمین شناسی سال سوم
پرسمان زمین شناسی سال سوم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان دین و زندگی 3
پرسمان دین و زندگی 3

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان انگلیسی 3
پرسمان انگلیسی 3

قیمت: 18,000 تومان

قیمت با تخفیف: 13,500 تومان

70٪

پرسمان ادبیات فارسی 3 انسانی
پرسمان ادبیات فارسی 3 انسانی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,300 تومان

25٪

پرسمان زبان فارسی 3 انسانی
پرسمان زبان فارسی 3 انسانی

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان آرایه های ادبی
پرسمان آرایه های ادبی

قیمت: 12,500 تومان

قیمت با تخفیف: 9,375 تومان

70٪

پرسمان عربی 3 انسانی
پرسمان عربی 3 انسانی

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

70٪

پرسمان فلسفه و منطق
پرسمان فلسفه و منطق

قیمت: 14,500 تومان

قیمت با تخفیف: 4,350 تومان

25٪

پرسمان ریاضی سوم انسانی
پرسمان ریاضی سوم انسانی

قیمت: 14,500 تومان

قیمت با تخفیف: 10,875 تومان

25٪

پرسمان تاریخ ایران و جهان 2
پرسمان تاریخ ایران و جهان 2

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان هندسه دهم ( رشته ریاضی و فیزیک)
پرسمان هندسه دهم ( رشته ریاضی و فیزیک)

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان فیزیک دهم رشته ریاضی
پرسمان فیزیک دهم رشته ریاضی

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان

25٪

پرسمان عربی دهم
پرسمان عربی دهم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان شیمی دهم
پرسمان شیمی دهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان زیست دهم
پرسمان زیست دهم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 10,500 تومان

25٪

پرسمان فیزیک دهم تجربی
پرسمان فیزیک دهم تجربی

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

پرسمان ریاضی دهم
پرسمان ریاضی دهم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,000 تومان

25٪

پرسمان علوم و فنون ادبی دهم انسانی
پرسمان علوم و فنون ادبی دهم انسانی

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

پرسمان عربی دهم (انسانی)
پرسمان عربی دهم (انسانی)

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 12,000 تومان

25٪

پرسمان جغرافیای ایران دهم
پرسمان جغرافیای ایران دهم

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,250 تومان

25٪

پرسمان ریاضی و آمار دهم
پرسمان ریاضی و آمار دهم

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

پرسمان دین  و زندگی دهم
پرسمان دین و زندگی دهم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

25٪

پرسمان انگلیسی دهم
پرسمان انگلیسی دهم

قیمت: 11,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,250 تومان

25٪

پرسمان فارسی دهم
پرسمان فارسی دهم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,750 تومان